การสร้างพลังงานทางชีวภาพ มีวิธีอะไรบ้าง

Bio-energy-panel

พลังงานชีวภาพจัดเป็นพลังงานอีกประเภทหนึ่งที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับมนุษย์ทุกคนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ เหมือนกับในลักษณะที่ว่าการที่เราอาศัยอยู่บนโลกใบนี้เราเองต่างก็ใช้สิ่งต่างๆ ที่ธรรมชาติให้มายาวนานจนวันหนึ่งต้องรู้จักการสร้างอะไรขึ้นมาเพื่อทดแทนสิ่งที่มีวันหมดไปได้ อย่างการเลือกสร้างพลังงานชีวภาพก็นับเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางในการที่จะทำให้โลกของเราเองน่าอยู่มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและมนุษย์ไม่ใช่แค่ผู้ใช้อีกต่อไป

พลังงานทางชีวภาพคืออะไรเรามีคำตอบ

พลังงานทางชีวภาพ เป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นมาจากกระบวนการทางชีวภาพทุกรูปแบบ หลักๆ ก็คือมีแหล่งกำเนิดมาจากพืชถือว่าเป็นพลังงานทดแทนประเภทหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก เหตุเพราะการที่มันผลิตขึ้นมาจากพืชหรือสัตว์สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่อย่างง่ายดายจากการเปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นเทคโนโลยีในแบบต่างๆ ซึ่งวิธีในการสร้างพลังงานทางชีวภาพแต่ละแบบก็จะมีความแตกต่างกันออกไปตามแต่ว่ารูปแบบไหนมีประโยชน์หลักในการเลือกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไร

วิธีในการสร้างพลังงานทางชีวภาพ

  1. การเผาไหม้โดยตรง – เรียกอีกอย่างว่า Combustion เมื่อมีการนำชีวมวลต่างๆ มาทำการเผาก็จะเกิดเป็นความร้อนตามค่าของความร้อนในมวลตัวนั้นๆ ซึ่งความร้อนที่ว่ามานี้ก็สามารถที่จะนำเอาไปใช้สำหรับการผลิตไอน้ำที่มีอุณหภูมิ ความดันสูง ไอน้ำที่ว่าก็จะไปใช้ในการหมุนกังหันไอน้ำเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป ซึ่งชีวมวลที่ใช้ในการสร้างพลังงานประเภทนี้ เช่น เศษไม้, วัสดุทางการเกษตร
  2. การผลิตก๊าซ – เรียกอีกอย่างว่า Gasification เป็นวิธีการเปลี่ยนเชื่อเพลิงแข็งเป็นก๊าซเชื้อเพลิง หรือ ก๊าซชีวภาพ องค์ประกอบหลักคือ มีเทน, ไฮโดรเจน และคาร์บอนมอนอกไซด์ เอาไว้ใช้กับกังหันลมก๊าซ
  3. การหมัก – เรียกอีกอย่างว่า Fermentation เป็นการนำชีวมวลต่างๆ มาทำการหมักกับแบคทีเรียให้อยู่ในสภาวะไร้อากาศจนเกิดการแตกตัวพร้อมกับการย่อยสลายเกิดเป็นก๊าซชีวภาพ ส่วนมากจะใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์เพื่อเอาไว้ทำการผลิตไฟฟ้า
  4. การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากพืช จะสามารถทำได้ดังนี้
  • กระบวนการชีวภาพย่อสลายแป้ง น้ำตาล เซลลูโลสจากพืชที่ได้จากการเกษตร เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ให้กลายเป็นเอทานอล สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน
  • กระบวนทางเคมีและฟิสิกส์ – เป็นการสกัดมาจากน้ำมัน แล้วค่อยนำน้ำมันที่ได้ผ่านกระบวนการ Transesterification เอาไว้สำหรับผลิตเป็นไบโอดีเซล
  • กระบวนการที่ใช้ความร้อนสูง – อาทิ กระบวนการไพโรไลซิส พอวัสดุทางการเกษตรได้ความร้อนสูงๆ จากสภาพที่ไร้ออกซิเจน ก็จะเกิดการสลายตัวกลายเป็นเชื้อเพลิงที่มีก๊าซกับของเหลวถูกผสมผสานกันเอาไว้อยู่

Bio-black

admin