ประโยชน์ของพลังงานชีวภาพและการนำไปใช้งาน

factoryBioenergy-factory

ทุกวันนี้โลกของเราแม้ว่าจะมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องมากแค่ไหนก็ตาม ทุกๆ ด้านที่เกิดขึ้นมันก็ย่อมมีผลกระทบตามมากอย่างหลีกเลี่ยงไมได้ พูดง่ายๆ ว่ายิ่งความเจริญเข้ามาสู่มนุษย์มากขึ้นเท่าไหร่ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับโลกก็มีมากขึ้นเป็นเงาตามตัวไปด้วยเท่านั้น มันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะเห็นว่าปัจจุบันการรณรงค์ในเรื่องของการทำสิ่งต่างๆ ให้คำนึงถึงสภาพแวดล้อมด้วยก็เป็นสิ่งสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการพัฒนาทางเทคโนโลยีเลย อย่างเรื่องของพลังงานชีวภาพเองก็นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่มนุษย์สามารถคิดค้นเพื่อเป็นประโยชน์ทดแทนให้กับธรรมชาติได้ แม้ว่ามันยังคงต้องพัฒนาต่อเนื่องไปอย่างไม่หยุดหย่อนแต่มันก็เป็นเรื่องดีไม่ใช่น้อยที่เราสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ได้ ว่าแล้วก็ลองมาดูว่าพลังงานชีวภาพสามารถนำไปใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้ในเรื่องไหนบ้าง

1. ใช้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงชั้นดีในการผลิตพลังงานความร้อนกับการใช้ภายในฟาร์ม – ตรงจุดนี้นับว่าผู้ที่ประกอบกิจการฟาร์มต่างๆ ค่อนข้างได้ประโยชน์ไปเต็มๆ จากการที่สามารถนำพลังงานชีวภาพมาใช้งานก็จะทำให้พวกเขาประหยัดค่าไฟได้อีก แถมยังไม่ต้องมาปวดหัวในเรื่องของระบบไฟที่อาจจะมีปัญหาได้

2. ใช้สำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าและพลังงานกล – มันก็คล้ายคลึงกับข้อแรกแต่ว่าอันนี้คือการนำมาผลิตเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านอื่นไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการใช้ภายในฟาร์มเพียงอย่างเดียว ซึ่งมันช่วยให้การใช้งานไฟฟ้าลดน้อยลง เมื่อการใช้ไฟลดน้อยลงมันก็จะเกิดภาวะที่ดีต่อโลกมากยิ่งขึ้น

3. ช่วยลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก – ด้วยความที่การใช้พลังงานชีวภาพจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่จะทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกขึ้นกับโลกใบนี้ ซึ่งเมื่อมันสามารถลดลงได้ โอกาสที่จะเกิดภาวะที่ว่าก็ลดน้อยลงไปทำให้โลกสามารถอยู่อาศัยต่อได้อีกยาวนานมากยิ่งขึ้น

4. นำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร – กากตะกอนที่เหลือจากการทำพลังงานชีวภาพก็สามารถที่จะนำมาใช้เป็นปุ๋ยทางการเกษตรได้ แน่นอนว่าเรื่องของคุณภาพย่อมดีกว่าปุ๋ยคอกอยู่แล้ว ที่สำคัญคุณสมบัติยังล้นเหลือมากกว่าปุ๋ยเคมีที่ใช้งานกันอีกด้วย

5. ใช้ในภาคการขนส่ง – สามารถนำก๊าซชีวภาพที่ได้นี้มาใช้เป็นพลังงานทดแทนการใช้เชื้อเพลิงกับตัวเครื่องยนต์ คือสามารถติดตั้งระบบ 2 เชื้อเพลิงให้กับรถ แม้ว่ายังไม่ค่อยได้รับความนิยมเนื่องจากมีราคาแพงแต่ในอนาคตก็เชื่อว่าน่าจะมีมากขึ้นอย่างแน่นอน

6. ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี – สามารถนำเอาก๊าซชีวภาพที่ว่านี้ไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเคมี โดยสามารถใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตภัณฑ์เคมีประเภทต่างๆ

Bioenergy-factory