พลังงานทดแทนมีอะไรบ้าง สำคัญต่อโลกอย่างไร

Renewable Energypic

เรื่องของการใช้พลังงานเป็นสิ่งที่เราทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องสัมผัสกันมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้ว หากจะว่ากันตามธรรมชาติของโลกเรื่องของการใช้พลังงานเหล่านี้ก็มีมาตั้งแต่ยุคโบราณกาลนับตั้งแต่มีโลกขึ้นมาเลยด้วยซ้ำ เพราะพลังงานที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันก็คือพลังงานแสงอาทิตย์ อย่างไรก็ตามยังมีพลังงานประเภทอื่นที่สร้างประโยชน์ให้กับคนบนโลกได้ด้วยเช่นเดียวกัน ทว่าในช่วงหลายสิบปีหรืออาจเป็นร้อยปีที่ผ่านมาเริ่มมีการพูดถึงเกี่ยวกับพลังงานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายจนเกรงว่าอาจทำให้เกิดปัญหาพลังงานหมดโลกก็เป็นได้ดังนั้นจึงได้มีความพยายามสร้างพลังงานทดแทนขึ้นมาให้ได้ใช้งานกัน

ทำความรู้จักกับพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก

พลังงานทดแทนหรือบางคนก็เรียกว่า พลังงานทางเลือก เป็นพลังงานที่มีอยู่ตามธรรมชาติซึ่งคนเราสามารถนำพลังงานที่ว่านี้มาใช้งานได้อย่างไม่จำกัด ทุกวันนี้พลังงานแบบเดิมที่เราใช้งานกันอยู่เป็นประจำมักเป็นพลังงานได้ที่จากฟอสซิลจำนวนมหาศาลประกอบไปด้วย ถ่านหิน ปิโตรเลียม แก๊สธรรมชาติ ซึ่งถือได้ว่าเป็นพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อโลกของเราโดยตรงไม่ว่าจะเป็นการทำให้เกิดมลพิษ การเพิ่มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้มีปริมาณสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดเป็นปรากฏการณ์เรือนกระจกสร้างแรงกระทบกับสิ่งแวดล้อมและผู้คนบนโลกเป็นอย่างมาก

พลังงานทดแทนมีอะไรกันบ้าง

พลังงานทดแทนสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ซึ่งเป็นการแบ่งตามลักษณะปริมาณการใช้งานของพลังงาน โยแยกออกได้ดังนี้

  1. พลังงานทดแทนจากแหล่งที่ใช้งานแล้วหมดไป ประกอบไปด้วย ถ่านหิน น้ำมัน แก๊สธรรมชาติ
  2. พลังงานหมุนเวียน หรือ Renewal Energy เป็นพลังงานที่สามารถหาได้จากธรรมชาติ เมื่อเราใช้พลังงานดังกล่าวไปแล้วก็สามารถนำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ ประกอบไปด้วย พลังงานลม, พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานน้ำ, พลังงานชีวมวล พลังงานคลื่น, พลังงานความร้อนใต้พิภพ, พลังงานไบโอ และพลังงานจากน้ำขึ้นน้ำลง เป็นต้น

ทุกวันนี้พลังงานหมุนเวียนเหล่านี้ถือเป็นพลังงานทดแทนที่ค่อนข้างได้รับความนิยมสูงเหตุเพราะเป็นพลังงานที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาด้านการขาดแคลนพลังงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเป็นพลังงานที่ช่วยลดปัญหาในเรื่องของมลพิษต่างๆ อีกด้วย

 

ความสำคัญของพลังงานทดแทนที่ควรรู้

ปัจจุบันหลายๆ ประเทศทั่วโลกพยายามที่จะมีการศึกษา ค้นคว้าเพื่อทำการเสาะหาพลังงานทดแทนในรูปแบบอื่นๆ อย่างเป็นจริงเป็นจังมาก นั่นเพราะต้องการนำพลังงานที่สามารถหาได้นี้มาใช้ทดแทนพลังงานเดิมที่ใช้แล้วหมดไป เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ลดปัญหาด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อโลก เป็นการประหยัดพลังงานเพื่อให้โลกของเรายังคงมีพลังงานเอาไว้ใช้กันต่อไปในอนาคต การมีพลังงานทดแทนจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญไม่น้อย

admin