รูปแบบของพลังงานบนโลก มีอะไรบ้าง

Chemical-energy

พลังงานจัดว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่อยู่บนโลกใบนี้ เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกๆ อย่างบนโลกสามารถอาศัยอยู่ได้ อย่างที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าแหล่งพลังงานที่ทุกคนรู้จักมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นดวงอาทิตย์ที่นับว่าเป็นแหล่งพลังงานความร้อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งการแผ่รังสีความร้อนมาสู่โลกดังกล่าวนี้ผิวดินและผิวน้ำของโลกจะเป็นตัวดูดซับพลังงานความร้อนดังกล่าวเอาไว้ รวมไปถึงเมฆกับชั้นบรรยากาศต่างๆ ก็มีส่วนสำคัญไม่น้อยในการดูดซับพลังงานของดวงอาทิตย์ เหตุผลก็มาจากการที่พื้นผิวโลกในพื้นที่ต่างๆ มีความสามารถในการดูดความร้อนที่แตกต่างกันออกไป อาทิ พื้นดินสามารถดูดและคลายความร้อนได้เร็วกว่าพื้นน้ำ สิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดระบบการหมุนเวียนของชั้นบรรยากาศกลายเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ ที่เรามักจะได้เห็นกันอยู่บ่อยๆ เช่น พายุฝน, วัฏจักรของน้ำ เป็นต้น ที่สำคัญพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ยังใช้ในการสังเคราะห์แสงของพืชอีกด้วย เรียกว่านี่คือพลังงานที่มีความสำคัญมากที่สุดเลยก็ว่าได้

Thermal-power

อย่างไรก็ตามความหมายของพลังงานที่แท้จริง ก็คือ ความสามารถชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในตัวของสิ่งต่างๆ ที่อาจทำให้เกิดแรงขึ้นมาได้ ในเชิงฟิสิกส์พลังงานจัดว่าเป็นคุณสมบัติหนึ่งในเชิงปริมาณพื้นฐานที่สามารถอธิบายระบบทางกายภาพหรืออธิบายสถานะต่างๆ ของวัตถุได้ พลังงานสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบตัวเองได้ค่อนข้างหลากหลาย ซึ่งการวัดค่าในแต่ละรูปแบบของพลังงานก็จะมีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งเมื่อมองในภาพรวมของพลังงานทั้งหมดสามารถจำแนกรูปแบบของพลังงานออกเป็นหน่วยใหญ่ๆ ที่รู้จักกันดีได้ ดังนี้

electrical-energy

1. พลังงานเคมี – คือพลังงานที่มีอยู่ในสารเคมีหรือวัตถุต่างๆ ที่ค่อนข้างเป็นอันตรายการปล่อยออกมาในแต่ละครั้งจะเกิดก็ต่อเมื่อมีปฏิกิริยาทางเคมี อาทิ การเผาถ่าน, การเผาไม้, พลังงานเคมีในแบตเตอรี่ หรือแม้แต่อาหารที่อยู่ในท้องก็เป็นพลังงานเคมีได้ด้วยเช่นเดียวกัน

2. พลังงานความร้อน – เป็นพลังงานที่เกิดก็ต่อเมื่อมีแรงกระตุ้นในลักษณะของการเคลื่อนที่ในตัวโมเลกุลต่างๆ เช่น การสั่นสะเทือนของโมเลกุลจากน้ำทำให้เกิดเป็นความร้อนขึ้นมา

3. พลังงานศักย์ – คือพลังงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง น้ำหนัก รวมถึงแรงโน้มถ่วงต่างๆ ของโลก

4. พลังงานจลน์ – จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อวัตถุต่างๆ มีการเคลื่อนที่ อาทิ คนกำลังวิ่ง การเผาไหม้ของเครื่องยนต์

5. พลังงานไฟฟ้า – ถือว่าเป็นพลังงานที่ใช้งานกันมากที่สุดในปัจจุบันนี้ โดยเป็นพลังงานที่สามารถนำไปเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานประเภทอื่นๆ ได้ เช่น เปลี่ยนเป็นพลังงานลม, พลังงานความร้อน เป็นต้น

6. พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า – เป็นลักษณะพลังงานที่เกิดจากการแผ่รังสี เช่น การใช้งานไมโครเวฟ เป็นต้น

7. พลังงานนิวเคลียร์ – เป็นปฏิกิริยาพลังงานชนิดหนึ่งที่มักจะใช้เฉพาะในวงการวิทยาศาสตร์มากกว่าการใช้งานปกติที่เราเห็นกัน