ประโยชน์ และข้อดีของโรงไฟฟ้าชีวมวล

Biomass-power-plant

เมื่อพูดถึงชีวมวลก็น่าจะเป็นที่รู้จักกันมาบ้างไม่มากก็น้อยว่าชีวมวลเหล่านี้คือสารอินทรีย์ทุกชนิดที่สามารถเก็บเอาพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ในการผลิตเป็นพลังงานที่มนุษย์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้แต่จะไม่นับในส่วนของเชื้อเพลิงที่กลายเป็นฟอสซิลไป วัตถุดิบที่ได้ส่วนใหญ่ก็มาจากกากของเหลือใช้จากงานเกษตร หรืออาจเป็นเศษสิ่งของต่างๆ ที่ได้จากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม ซึ่งกากหรือเศษสิ่งของที่ส่วนใหญ่มักนำมาใช้ก็จำพวก แกลบ, ฟางข้าว, ชานอ้อย, มูลสัตว์ชนิดต่างๆ, กะลามะพร้าว, กะลาปาล์ม เป็นต้น

ส่วนโรงไฟฟ้าชีวมวล ก็คือ โรงไฟฟ้าประเภทหนึ่งที่ทำการผลิตกระแสไฟฟ้าหรือผลิตไอน้ำจากวัตถุดิบจำพวกชีวมวลที่ได้กล่าวเอาไว้ข้างต้น โดยวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเหล่านี้สามารถเป็นได้ทั้งวัตถุดิบประเภทเดียวกันหรือว่าหลายๆ อย่างมาผสมกันก็ได้ อาทิ โรงสีข้าวขนาดใหญ่จะใช้แกลบเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตกระแสไฟฟ้า, โรงงานน้ำตาลจะใช้ชานอ้อยเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น ในส่วนของการใช้ก๊าซชีวภาพก็ได้มาจากการที่หมักน้ำเสียซึ่งเป็นน้ำเสียที่มาจากกระบวนการทางอุตสาหกรรม หรือ จากมูลสัตว์ มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งหลักในการทำงานก็ไม่ได้มีความแตกต่างไปจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทั่วไปเลยแม้แต่น้อย

ขั้นตอนของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจะเริ่มต้นจากการสูบน้ำมันดิบที่แหล่งน้ำมันดิบธรรมชาติโดยจะผ่านการกรองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่อยเข้าสู่เครื่องผลิตไอน้ำ ทางด้านของเหล่าวัตถุดิบชีวมวลทั้งหลายก็จะถูกส่งเข้าไปยังเครื่องบดเพื่อทำการบดให้ละเอียดหลังจากนั้นก็ทำการส่งเข้าไปยังเตาเผาเพื่อใช้ความร้อนในระดับสูง ความร้อนดังกล่าวจะทำให้น้ำในเครื่องผลิตไอน้ำเปลี่ยนสภาพกลายเป็นไอ เจ้าไอน้ำที่มีแรงดันสูงนี้ก็จะเป็นตัวที่หมุนกังหันสำหรับเครื่องที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าอีกทีหนึ่ง ซึ่งมันก็จะได้กระแสไฟฟ้าอย่างที่ต้องการ ถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์ได้อย่างมากเลยทีเดียว

Biomass-power

ข้อดีของโรงไฟฟ้าชีวมวล

1. เชื้อเพลิงที่ได้มาจะมีราคาค่อนข้างถูกเนื่องจากว่าวัตถุดิบที่ใช้เป็นวัตถุดิบจากเศษหรือกากเหลือๆ ของงานเกษตร ทำให้สามารถใช้ไฟฟ้าได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำ

2. หากเทียบกับการลงทุนก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าประเภทอื่น การสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลจะมีต้นทุนในการก่อสร้างที่ต่ำกว่า

3. เป็นการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของไทยให้เจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าสามารถใช้ผลผลิตส่วนที่เหลือจากการเกษตรมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า

4. เป็นการลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นได้ รวมถึงยังเอาเศษขยะที่ว่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

5. ถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่บนโลกใบนี้ได้คุ้มค่าอย่างมาก