การสร้างพลังงานทางชีวภาพ มีวิธีอะไรบ้าง

Bio-energy-image800500

พลังงานชีวภาพจัดเป็นพลังงานอีกประเภทหนึ่งที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับมนุษย์ทุกคนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ เหมือนกับในลักษณะที่ว่าการที่เราอาศัยอยู่บนโลกใบนี้เราเองต่างก็ใช้สิ่งต่างๆ ที่ธรรมชาติให้มายาวนานจนวันหนึ่งต้องรู้จักการสร้างอะไรขึ้นมาเพื่อทดแทนสิ่งที่มีวันหมดไปได้ อย่างการเลือกสร้างพลังงานชีวภาพก็นับเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางในการที่จะทำให้โลกของเราเองน่าอยู่มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและมนุษย์ไม่ใช่แค่ผู้ใช้อีกต่อไป พลังงานทางชีวภาพคืออะไรเรามีคำตอบ พลังงานทางชีวภาพ เป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นมาจากกระบวนการทางชีวภาพทุกรูปแบบ หลักๆ ก็คือมีแหล่งกำเนิดมาจากพืชถือว่าเป็นพลังงานทดแทนประเภทหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก เหตุเพราะการที่มันผลิตขึ้นมาจากพืชหรือสัตว์สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่อย่างง่ายดายจากการเปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นเทคโนโลยีในแบบต่างๆ ซึ่งวิธีในการสร้างพลังงานทางชีวภาพแต่ละแบบก็จะมีความแตกต่างกันออกไปตามแต่ว่ารูปแบบไหนมีประโยชน์หลักในการเลือกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไร วิธีในการสร้างพลังงานทางชีวภาพ การเผาไหม้โดยตรง – เรียกอีกอย่างว่า Combustion เมื่อมีการนำชีวมวลต่างๆ มาทำการเผาก็จะเกิดเป็นความร้อนตามค่าของความร้อนในมวลตัวนั้นๆ ซึ่งความร้อนที่ว่ามานี้ก็สามารถที่จะนำเอาไปใช้สำหรับการผลิตไอน้ำที่มีอุณหภูมิ ความดันสูง ไอน้ำที่ว่าก็จะไปใช้ในการหมุนกังหันไอน้ำเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป ซึ่งชีวมวลที่ใช้ในการสร้างพลังงานประเภทนี้ เช่น เศษไม้, วัสดุทางการเกษตร การผลิตก๊าซ – เรียกอีกอย่างว่า Gasification เป็นวิธีการเปลี่ยนเชื่อเพลิงแข็งเป็นก๊าซเชื้อเพลิง หรือ ก๊าซชีวภาพ องค์ประกอบหลักคือ มีเทน, ไฮโดรเจน และคาร์บอนมอนอกไซด์ เอาไว้ใช้กับกังหันลมก๊าซ การหมัก – เรียกอีกอย่างว่า… Continue Reading